Life Members

 • Aroda, Vanita
 • Adigopula, Bina
 • Bari, Mohamad
 • Baxi, Sunita
 • Bera, Anjali
 • Bhatia, Prakash
 • Devereaux, Asha
 • Doshi, Narendra
 • Dutta, Namita
 • Dutta, Sandip
 • Gaddipati, Himabindu C.
 • Gaddipati, Kishore V.
 • Gandhi, Nikhil
 • Gandhi, Sheetal
 • Ganesh, Sivathilaka
 • Garg, Aruna K.
 • Gnanarathnum, Jeevarathi
 • Gupta, Brij
 • Harminder Sikand
 • Jain, Rena
 • Jariwala, Leena
 • Kamnani, Asha
 • Kapoor, D.S.
 • Khan, Aliya I
 • Khanna, Ajai
 • Khanna, Vijaykumar & Nina
 • Koka, Anuradha
 • Kotha, Purushotham
 • Krishnan, Anita
 • Kumar, Mahesh
 • Kwatra, Mohan
 • Lapointe, Lilly K
 • Malik,Savita
 • Mirchandani, Haresh
 • Mudaliar, Sunder Raj
 • Muniyappa, Manjula
 • Navamani, Samy
 • Palakodetti, Vachaspati
 • Parikh, Kamal
 • Parikh, Mihir
 • Parikh, Keerti
 • Patel, Prashant H.
 • Peesapati, Anasuya
 • Pinto, Anita
 • Pokala, Parvathi
 • Pokala, Satya Pratap
 • Praba, Sudha
 • Prabaker, Venu
 • Prabhu, Ravindra
 • Prabhu, Vijaya KV
 • Pratha, Vijaya
 • Raja, Nandita
 • Rajamani, Sridhar
 • Rajasekar, Anu
 • Reddy, Joseph
 • Reddy, Manorama M
 • Reddy, R S
 • Reddy, Sumana
 • Roy, Asim Guha
 • Sambhi, Rajinder
 • Sanjoy, Sathpathy
 • Sawhney, Parmela
 • Sawkar, Ujvala
 • Shaw, Basanthi
 • Sheth, Manish
 • Sundharadas, Ranjit
 • Thirunagari, Lakshmi
 • Varma, Aruna
 • Varma, Chandrasekar
 • Venkatesh, Vijay
 • Vimal, Nanavathi
 • Wadhwa, Manish